BEHÖVER DITT FÖRETAG NYA ELER BÄTTRE LOKALER?


Vi ser till så att din flytt blir mer än bara en fysisk förflyttning

En förflyttning med oändliga möjligheter

Vi hjälper dig att se till så att er flytt eller ombyggnad gör att ditt bolag når sitt fulla potential. Vi kombinerar stöd för att skapa en inspirerande kontorsmiljö med hälsofrämjande insatser. Då får medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att må bra och göra ett bra jobb. Det stärker varumärket samt bidrar till ett mer uthålligt resultat. 

Så här går det till

Vårt stall av arkitekter, inredare och coacher ger stöd hela vägen i processen så att ni når resultat redan när ni kliver in i era nya lokaler.  Vi hjälper till med att analysera era behov av lokal och skapa en funktionell kontorsmiljö där ni trivs och som ni kan känna stolthet över. Parallellt ger vi också grupp- och individstöd i olika former utformade utifrån era specifika förutsättningar för såväl ledare som medarbetare. Målet är att minska sjukskrivningar, stress och ge er ökad glädje och tillförsikt som också leder till en ökad produktivitet. 

Om oss

Great shift vill ta till vara tillfället vid en förändrad lokalanvändning som en språngbräda för en positiv och hållbar förändring för ett företag och dess medarbetare. Vi arbetar utifrån möjligheten att skapa skönhet, glädje och tillförsikt samt ge plats för individens och gruppens behov i företagets utveckling.


Moa Öhman, grundare Great shift